Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

GIỌT LỆ ĐÀI TRANG || SƠN TUYỀN - GIAO LINH - THIÊN TRANG - PHƯỢNG MAI
GIỌT LỆ ĐÀI TRANG
  1. Nỗi buồn hoa phượng
  2. Giọt lệ đài trang - Sơn Tuyền
  3. Rừng xanh thương nhớ
  4. Chuyện tình tỏng tim
  5. Phượng yêu
  6. Dấu chân kỷ niệm - Sơn Tuyền
  7. Ngọn đèn đêm
  8. Cánh nhạn hồi âm
  9. Hoa cài mái tóc
  10. Phút cuối
Link1: GIỌT LỆ ĐÀI TRANG
Link2: GIỌT LỆ ĐÀI TRANG Phần 1Phần 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét