Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

TIẾNG HÁT RANDY 2|| RANDY
TIẾNG HÁT RANDY 2|| RANDY
  1. Trên bốn vùng chiến thuật
  2. Sau lần hẹn cuối
  3. Sao đổi ngôi
  4. Vấng trán suy tư
  5. Tình yêu trả lại trăng sao
  6. Vòng nhẫn cưới
  7. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
  8. Chuyện hẹn hò
  9. Thư về em gái thành đô
  10. Nhớ về Em
Link: TIẾNG HÁT RANDY 2|| RANDY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét